create a web page for free

WYKONYWANIE ORZECZEŃ

Główne usługi w tym zakresie:

- wykonywanie orzeczeń sądowych i innych organów;

- windykacyjnych w tym orzeczeń sądów i innych organów państw obcych;

- zobowiązanie do podjęcia działań, demontażu, doprowadzania mienia do poprzedniego stanu, eksmisji itp.