responsive site templates

PRAWO KORPORACYJNE

Główne usługi w tym zakresie:

• rejestracja, reorganizacja i likwidacja spółek;

• kupno-sprzedaż praw korporacyjnych;

• zmiana zarządu i organów zarządu;

• pomoc w przeprowadzeniu walnych zgromadzeń;

• restrukturyzacja biznesu;

• sporządzanie projektów umów ślubnych, w tym z obecnością aktywów obrotowych, aktywów za granicą.