build your own site

PRAWO PRACY

Główne usługi w tym zakresie:

– planowanie zatrudnienia dla niedawno założonych spółek;
– tworzenie projektów umów o pracę z zarządem spółki i indywidualnych umów wynajmu poszczególnych pracowników;
– umowy o pracę;
– spory pracownicze i mediacja (uregulowanie pozasądowe);
– zatrudnienie cudzoziemców z otrzymaniem zezwolenia na pracę i umowami o świadczenie usług administracyjnych;
– zbiorowe negocjacje i umowy;
– reorganizacja i redukcja etatu;
– odprawy i wypłaty po zwolnieniu z pracy;
– rekompensaty dla pracowników i bezpieczeństwo w miejscu pracy;
– pośrednictwo i prowadzenie procesów sądowych;
– opracowanie dokumentacji kadrowej i dostosowanie do zasad istniejącej wewnętrznej polityki spółki;
– konsultacje w kwestiach dotyczących organizacji zarządzania przedsiębiorstwem i ograniczenia reprezentacyjnych uprawnień dyrektorów;
– konsultacje w kwestiach wynagrodzeń za pracę, premiowania, świadczeń ubezpieczeniowych i emerytalnych, a także ulg socjalnych;
– wsparcie w regulacji konfliktów pracowniczych i poszukiwaniu kompromisów;
– przeprowadzenie audytu prawnego przedsiębiorstwa (due diligence) w celu przestrzegania wszystkich norm prawa pracy;
– przygotowanie umów o świadczenie usług, umów o pracę i przepisów wewnętrznego regulaminu pracy;
– spory z zarządem i pozwy o bezprawne zwolnienia.