Mobirise

NIERUCHOMOŚCI I ZIEMIA

Pomoc prawna przy operacjach dotyczących ziemi i nieruchomości: 

• zakup nieruchomości na Ukrainie i za granicą;
• otrzymanie wyciągów o gruntach z Państwowej Księgi Wieczystej;
• pomoc przy sporach o ziemię w sądach i przy sprawach dotyczących nieruchomości;
• pomoc przy przeprowadzaniu normatywnego i ekspertyzowego pieniężnego oszacowania guntów;
• pomoc przy procedurze rejestracji praw własności i innych praw rzeczowych do majątku nieruchomego;
• pomoc przy procedurze rejestracji prawa własności na samodzielnie zbudowane obiekty majątku nieruchomego;
• pomoc przy rejestracji prawa własności i innych praw rzeczowych do ziemi;
• pomoc prawna przy operacjach dotyczących ziemi, przeprowadzanych przez producentów rolnych (dzierżawa gruntów, wykup gruntów, opracowanie projektów ustroju rolnego i tym podobne);
• pomoc prawna przy operacjach dotyczących obiektów majątku nieruchomego (kupno-sprzedaż, darowizna, zamiana, wnoszenie do funduszu zakładowego osoby prawnej i tym podobne i in.).