free responsive web templates

PRAWO GOSPODARCZE

Główne usługi w tym zakresie na Ukrainie i w Polsce (na podstawie częstych przypadków):

– rejestracja firmy, pozarządowych organizacji społecznych, funduszy dobroczynnych, otrzymanie niezbędnych dokumentów zezwalających;

– zaprzestanie działalności firmy (likwidacja) lub prywatnego przedsiębiorcy;

– otrzymanie licencji, zezwoleń, ich przedłużenie w celu prowadzenia biznesu;

– prowadzenie księgowości;

– nadanie adresu (wirtualnego biura);

– zezwolenie na różnego rodzaju zatrudnienie w Polsce;

– zezwolenie na tymczasowy pobyt i pracę w Polsce w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu/założyciela (karta pobytu dla członków zarządu);

– otrzymanie licencji na wykonywanie przewozu samochodowego pasażerów lub bagażu;

– otrzymanie prawa jazdy Rzeczypospolitej Polskiej;

– konsultacje w kwestiach prowadzenia biznesu z zagranicznymi kontrahentami;

– wsparcie w inwestycjach Ukraina-Polska, Polska-Ukraina.