site builder

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Główne usługi w zakresie własności intelektualnej:

• rejestracja marek handlowych / znaków towarowych:
• rejestracja wynalazków/ modeli użytkowych;
• rejestracja wzorów przemysłowych;
• rejestracja praw autorskich i pokrewnych;
• międzynarodowa rejestracja znaków dla towarów i usług;
• rejestracja nazw domeny;
• rejestracja obiektów własności intelektualnej w Państwowej Służbie Celnej Ukrainy;
• opracowanie umów licencyjnych i umów autorskich o przekazanie praw do obiektów własności intelektualnej (usługi komercjalizacji obiektów własności intelektualnej);
• utrzymanie ważności patentów; przedłużenie terminu ważności świadectw na znaki dla towarów i usług;
• poszukiwanie patentowo-informacyjne;
• badania patentowe;
• ekspertyza znaków dla towarów i usług oraz wzorów przemysłowych;
• obrona przed nieuczciwą konkurencją i zaprzestanie naruszeń praw właścicieli obiektów własności intelektualnej;
• opracowanie marek handlowych, znaków towarowych;
• opracowanie herbów, emblematów, flag;
• konsultacje w kwestiach heraldyki, weksylologii;
• kody kreskowe, licencje;
• przedstawicielstwo w Państwowym Departamencie Własności Intelektualnej, Komitecie Antymonopolowym Ukrainy, Ukraińskim Instytucie Własności Przemysłowej
• przedstawicielstwo w sądach w sprawach dotyczących własności intelektualnej.