html templates

PRZEDSTAWICIELSTWO W SĄDACH

Główne usługi w tym zakresie:

– przedstawicielstwo we wszystkich sądach Ukrainy i Polski;
– egzekucja problematycznego zadłużenia;
– rozwiązanie sporów pracowniczych o dowolnym poziomie trudności;
– rozwiązanie sporów korporacyjnych (założycieli, właścicieli biznesu);
– sprawy dotyczące obrony czci, godności i reputacji biznesowej;
– spory z organami władzy państwowej i lokalnym samorządem;
– wykonanie orzeczeń sądowych;
– opracowanie projektów układu pokojowego;
– zastosowanie środków zabezpieczenia powództwa (zajęcie, wywłaszczenie).