how to create a site for free

PRAWO CELNE

Główne usługi w tym zakresie:

• konsultacje w sprawach zewnętrznej działalności gospodarczej dotyczącej ukraińskiego prawa celnego;
• konsultacje w kwestich sporządzania umów zewnętrznej działalności gospodarczej;
• udzielanie konsultacji przy wypełnianiu dokumentów przewozowyh (załatwienie formalne dokumentów celnych);
• akredytacja w ukraińskim urzędzie celnym;
• operacyjna odprawa celna ładunku;
• konsultacje we wszystkich kwestiach dotyczących zewnętrznej działalności gospodarczej (ZDG);
• konsultacje w sprawach optymalizacji płatności zgodnie z prawem celnym Ukrainy oraz aktualnymi wyjaśnieniami i uzupełnieniami służby celnej;
• pomoc przy sporządzaniu różnych dokumentów - certyfikatów zgodności, zaświadczeń weterynaryjnych, certyfikatów kwarantannowych, licencji na wwożenie towarów, higienicznych certyfikatów zgodności i in.;
• konsultacje dotyczące trybu naliczenia i uregulowania opłat celnych, dotyczące trybu przyznania ulg celnych i warunków ich obowiązywania;
• wyjaśnienie właściwości prawnych zastosowania różnych warunków celnych;
• rozwiązanie sporów celnych, odwołanie się od bezprawnych uchwał i decyzji organów celnych;
• konsultacje dotyczące uproszczonych procedur odprawy celnej.