easy site builder

USŁUGI KSIĘGOWE na Ukrainie

Kancelaria prawna GM Lawyers świadczy usługi księgowe. Prowadzimy księgowość dla spółek wszystkich form własności na dowolnym systemie opodatkowania na Ukrainie.

Główna lista usług księgowych:

prowadzenie ewidencji księgowej - prowadzenie księgowej i podatkowej ewidencji spółek, obliczanie wynagrodzenia za pracę, przygotowanie i zdanie sprawozdań, konsultacje księgowe i podatkowe.
wznowienie (wprowadzenie) ewidencji księgowej - w przypadku problemów w ewidencji spółki, wprowadzenie czy rozszerzenie księgowości.
obliczenie wynagrodzeń - przewiduje realizację wszystkich obliczeń zgodnie z dowodami księgowymi, sporządzanie i składanie sprawozdań, w tym w formie elektronicznej.
składanie sprawozdań, zarówno na warunkach długoterminowej, jak i jednorazowej (epizodycznej) współpracy.

W ramach ceny usług księgowych wykonujemy w szczególności:

– odzwierciedlenie operacji gospodarczych w 1С;
– weryfikację poprawnego sporządzenia dowodów księgowych;
– sortowanie i systematyzację dokumentów;
– obliczenie i analizę zobowiązań podatkowych;
– przygotowanie i przedstawienie sprawozdania przedsiębiorstwa;
– świadczenie usług informacyjno-konsultacyjnych (30 min./mies.);
– dostawę kurierską dokumentów od klienta/do klienta;
–nie zalicza się ewidencja rozliczeń wynagrodzeń.

W cenę ewidencji rozliczeń wynagrodzeń są wliczone:

– prowadzenie operacji ewidencji rozliczeń w zakresie wynagrodzeń w 1С;
– obliczenie i przygotowanie zestawienia z naliczeń zaliczki na wynagrodzenia;
– obliczenie i przygotowanie zetawienia z wypłatą zaliczki na wynagrodzenia;
– obliczenie i przygotowanie zestawienia z naliczeń wynagrodzenia za miesiąc;
– obliczenie i przygotowanie zestawienia z wypłaty wynagrodzenia za miesiąc;
– przygotowanie i złożenie sprawozdania z jednolitego podatku socjalnego;
– przygotowanie i przedstawienie wzoru 1DF;
– przygotowanie poleceń zapłaty z opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i jednolitego podatku socjalnego;
– kontrola danych do opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i jednolitego podatku socjalnego;
– przy obliczeniu ilości pracowników uwzględnia się pracowników etatowych i nieetatowych.

Dodatkowe usługi księgowe:
• rejestracja podatkowych listów przewozowych i obliczenia korekt do nich;
• przygotowanie dokumentów w banku klienta;
• tworzenie protokołu kontroli na prośbę kontrahentów;
• wydawanie zaświadczeń pracownikom przedsiębiorstwa;
• sporządzenie certyfikatów kluczy do sprawozdawczości elektronicznej;
• wyciąg z dokumentacji wyjściowej;
• przygotowanie kopii do odpowiedzi na wniosek służby podatkowej;
• złożenie dokumentów w celu otrzymania świadectwa płatnika VAT;
• zezwolenia (na przykład patenty handlowe);
• rejestracja kas automatycznych;
• złożenie dokumentów w celu zmiany systemu opodatkowania;
• otrzymanie licencji dla programu M.E.Doc dla osoby prawnej;
•otrzymanie licencji dla programu M.E.Doc dla osoby fizycznej;
• złożenie dokumentów do banku w celu otrzymania kredytu, debetu;
• złożenie sprawozdania uzupełniającego wskutek zmian w poprzednich okresach;
• przechodzenie kontroli za okres przed zawarciem umowy;
• wznowienie ewidencji;
• sprawozdawczość administracyjna;
• budżetowanie (plan finansowy).

ZŁOŻ ZAMÓWIENIE

i otrzymaj szczegółową ofertę od nas dla Twoich potrzeb

Adres

Plac Petruszewicza 3
79005 Lwów, Ukraina

Kontakt

Email: info@gm-lawyers.com.ua
Telefon: + 38 (096) 760 73 74
WhatsApp, Viber