bootstrap themes

PRAWO PODATKOWE

Główne usługi w zakresie prawa podatkowego:

• przygotowanie i pomoc podczas kontroli podatkowej:
• opracowanie zasad zachowania współpracowników spółki w przypadku kontroli;
• wsparcie prawne kontroli;
• przygotowanie sprzeciwu wobec protokołu kontroli;
• odwołanie się od wyników kontroli w trybie administracyjnym i sądowym;
• wsparcie kontroli organów kontrolnych, zaskarżenie ich bezprawnych działań.
• spory podatkowe:
• przygotowanie pism procesowych;
• otrzymanie indywidualnych konsultacji podatkowych;
• pomoc przy procedurze administracyjnego i sądowego zaskarżenia orzeczeń i działań organów podatkowych, reprezentowanie interesów Klientów w sądach wszystkich instancji.

1) doradztwo podatkowe:
– konsultacje w kwestiach opodatkowania przedsiębiorstw na Ukrainie;
– konsultacje w kwestiach opodatkowania działalności przedstawicielstw zagranicznych;
– konsultacje w kwestiach wypłaty dywidend, odsetek i tantiemów;
– konsultacje w kwestiach opodatkowania osób fizycznych, w tym obcokrajowców na Ukrainie;
– konsultacje w kwestiach właściwości opodatkowania międzynarodowych umów i umów z nierezydentami, w tym kwestie regulacji i kontroli walutowej;
– reprezentowanie interesów klientów w organach podatkowych, w tym w kwestiach otrzymania indywidualnych konsultacji podatkowych;
– due diligence (audyt prawny).

2) planowanie podatkowe:
– opracowanie struktury korporacyjnej w celu efektywnego opodatkowania;
– analiza formalnego sporządzenia poszczególnych transakcji i modeli biznesowych klientów oraz kontrola ewidencji podatkowej operacji gospodarczych w celu wykrycia i minimalizacji możliwego ryzyka podatkowego.