css templates

PRAWO MIGRACYJNE

Kancelaria prawna GM Lawyers świadczy cudzoziemcom usługi prawne w zakresie prawa migracyjnego.

Główne usługi w tym zakresie:

– otrzymanie zezwolenia na pobyt czasowy obcokrajowca na Ukrainie;
– otrzymanie zezwolenia na pobyt stały obcokrajowca na Ukrainie.
Inne usługi w tym zakresie:
• pomoc prawna w sferze inwestycji poprzez nabycie udziałów (akcji) istniejących przedsiębiorstw na terytorium Ukrainy;
• rejestracja przedsiębiorstw z inwestycjami zagranicznymi;
• rejestracja przedstawicielstw pozarządowych organizacji zagranicznych na terytorium Ukrainy;
• rejestracja placówek firmy, filii i innych pododdziałów strukturalnych spółek zagranicznych;
• konsultacje i pomoc prawna w innych kwestiach dotyczących inwestycji;
• wsparcie prawne i audytorskie w zakresie operacji dotyczących nieruchomości;
• audyt prawny.
Kancelaria prawna świadczy również pomoc prawną dla biznesu, który wchodzi na rynek Ukrainy.
Ponadto mamy doświadczenie w świadczeniu cudzoziemcom nastepujących usług:
• rejestracja i rozwiązanie związków małżeńskich, podział majątku małżeństwa;
• przyjęcie spadku, spory dotyczące spadków, w których stroną jest obcokrajowiec;
• otrzymanie dokumentów zezwalających, a zwłaszcza zezwolenia na zatrudnienie;
• otrzymanie zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego;
• rejestracja umów pożyczki lub umowy kredytowej na Ukrainie.